Oficjalna strona miejscowości Kaniów
 Data ostatniej aktualizacji: 22.07.2008r.
 Witamy w serwisie!

Strona Główna

Lekcja historii

Zabytki

Instytucje

Turystyka

Statystyki

Wywiady

Galeria

Mapa Kaniowa

Forum

Kaniów w prasie

Transport

Autorzy

Archiwum

Linki

>>> Sport, wypoczynek, rekreacja <<<


Tereny rekreacyjneLKS PrzełomUKS SetParkPKS CanioviaSekcja WędkarskaStawy


Sekcja wędkarska Kaniów swych początków sięga lat 70-tych. Ówczesne prawo zabraniało zakładania stowarzyszeń więc podjęto decyzję o utworzeniu pod patronatem Klubu sportowego LKS "Przełom" odrębnej sekcji wędkarskiej. W tym okresie głównym akwenem wędkarskim było wyrobisko pożwirowe, powstałe po eksploatacji przez Wodzisławski Zakład Przemysłu Budowlanego nazwane "jedynką".
W 1979 roku powołano zarząd sekcji w skład której wchodzili mieszkańcy Kaniowa:

Gandor Alojzy - kierownik,
Stwora Stanisław - zastępca kierownika,
Brosz Józef - skarbnik,
oraz pozostali założyciele: Wojtuszek Eugeniusz, Maroszek Jan, Brosz Adolf, Góra Edward oraz Gałuszka Kazimierz.

Wówczas Sekcja Wędkarska liczyła 50 członków. W 1981 roku zmarł pierwszy kierownik, Gandor Alojzy.
Urząd kierownika objął wówczas Stanisław Stwora, skarbnikiem został Maroszek Tadeusz. Pozostała część zarządu pozostała bez zmian. Stwora Stanisław i Tadeusz Maroszek wypełniali obowiązki na swych urzędach do 2001 roku, kiedy to złożyli rezygnację. W okresie pierwszych założycieli w Sekcji wędkarskiej osiągnięto spore sukcesy, nie obyło się także bez niepowodzeń i gorszych lat w hodowli ryb. Warto również wspomnieć o wybudowaniu własnych stawów hodowlanych, wałki tych stawów tworzone były przy dużym nakładzie pracy fizycznej członków Sekcji, bez pomocy urządzeń mechanicznych z powodu braku odpowiednich środków pieniężnych. Taczkami nawożono ziemię na wały.
Z czasem dochodziły nowe łowiska i pod koniec XX wieku Sekcja Wędkarska była w posiadaniu 5h stawów hodowlanych, które powstały dzięki dobrej woli mieszkańców Kaniowa poprzez nieodpłatne przekazanie swych gruntów, na których zbudowano stawy, będące do dziś w eksploatacji przez Sekcję, dając rocznie około 8 ton ryb. Sekcja posiadała domek zwany "Rybaczówką", około 35h akwenów wędkarskich i liczyła 150 członków.
W pierwszych latach XX wieku urząd kierownika objął Józef Gęszka, zastępcą został Wojtuszek Mariusz, skarbnikiem Góra Edward, oraz Bodzek Tadeusz - stawowy.
Nowy zarząd zawdzięcza sobie dalszy rozwój Sekcji Wędkarskiej. Poprzez nadsypywanie wałów i rekultywację stawów hodowlanych jak i łowisk wędkarskich, przeprowadzono remont "Rybaczówki" zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz oraz pozyskano nowe łowiska wędkarskie w Miasteczku. Zawody wędkarskie stały się atrakcyjniejsze. Po trzech latach Kierownik Józef Gęszka ze względu na stan zdrowia odszedł ze swego stanowiska.
Nowym kierownikiem został Mariusz Wojtuszek, a stanowisko zastępcy objął Sas Roman. Nowy zarząd zawdzięcza sobie dalsze unowocześnianie i mechanizację sekcji. Na początku 2006 roku Sekcja Wędkarska posiadała 5h stawów hodowlanych, 45h akwenów wędkarskich i liczyła 250 Członków.
Sprawne działanie, można zawdzięczać wielu członkom Sekcji Wędkarskiej i zarządowi. Ponadto członkowie sekcji biorą czynny udział w akcjach sprzątania terenów Kaniowa i Gminy Bestwina, corocznym sadzeniu drzewek, organizacji Zawodów Wędkarskich typowo dla dzieci - również tych nie zrzeszonych w sekcji, oraz zawody dla dorosłych członków 4 razy w roku. W miesiącu wrześniu odbywa się huczna impreza zwana "Świętem Karpia Polskiego". Wędkarze wspierają finansowo także młodych piłkarzy klubu LKS "Przełom" Kaniów.

Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie Sekcji Wędkarskiej w dziale Linki.


Copyright © Kaniów razem przez wieki - www.kaniow.com.pl Design by adriano216

All rights reserved! 2008r.